Kontakt


Triopharm s.r.o.

Mudroňova 21
040 01 Košice
Slovenská republika

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vložka č.: 31547/V

IČO: 46 957 057
DIČ: 2023693947
IČ DPH: SK2023693947

č. účtu: 2927891127/1100
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK84 1100 0000 0029 2789 1127
SWIFT: TATRSKBXXXX

triopharm@triopharm.eu